Başvuru Koşılları

Bu doktora programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunacak olan adayların;

1. Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından (Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Sinirbilim, Psikoloji, Genetik, Biyoloji, Fizyoloji, Biyomedikal Mühendislik, Dil Bilim, Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Biyofizik) ve ilgili alanlardan lisans ve yüksek lisans mezunu olması

2. En az 60 ALES-SAY (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) puanına sahip olmak

3.  En az 65 Dil Yeterlik Puanına sahip olmak

4. Yapılacak bilimsel mülakat sonucunda başarılı olması gerekmektedir.

 

Sinirbilim Doktora Programı Mezuniyet Koşulları

En az 120 AKTS’lik 7 ders-21 yerel kredi, bir seminer ve tez derslerini almaları, programlarında öngörülen tüm derslerden en az C/S notu ile başarılı olmaları, en az 3.00 GNO sahip olmaları gerekmektedir.

Bu içerik 23/06/2016 tarihinde güncellenmiştir.