Sağlık Yönetimi TR - Tezsiz - Program Yapısı

Tezsiz (Projeli)  program, 30 kredilik, toplam 10 ders ve 1 proje dersinden oluşmaktadır.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde yani kendi döneminde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir.

Tezsiz programları tamamlama süresi azami üç yıldır. Proje için verilen süre 1 yarıyıldır.

Altıncı dönem sonu itibariyle programı tamamlayamamış olan öğrenciler, ilgili döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile programa devam edebilmekle beraber genel öğrencilik haklarını kaybederler.

Öğrencinin 6 yarıyıllık yüksek lisans program süresince 2 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır.

Dersler, hafta içi akşam, genellikle 19.00-22.00 saatleri arasında Beşiktaş Kampüsü’nde yapılmaktadır.

Derslere % 70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.