Programı Yapısı

Tezli program, 21 kredilik, 7 ders, seminer ve 2 dönemlik tez çalışmalarından oluşur.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde yani kendi döneminde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir.

Programı tamamlama süresi azami üç yıldır.

Altıncı dönem sonu itibariyle programı tamamlayamamış olan öğrenciler, ilgili döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile programa devam edebilmekle beraber genel öğrencilik haklarını kaybederler.

Öğrencinin 6 yarıyıllık yüksek lisans program süresince 2 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır.

Dersler, hafta içi akşam, genellikle 19.00-22.00 saatleri arasında Beşiktaş Kampüsü’nde yapılmaktadır.

Derslere % 70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 Mezuniyet Koşulları

En az 120 AKTS’ lik 7 ders ve 21 yerel kredi, bir seminer ve iki tez derslerini almaları, programlarında öngörülen tüm derslerden en az C/S notu ile başarılı olmaları, en az 3.00 GNO puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Bu içerik 27/05/2016 tarihinde güncellenmiştir.