Programı Yapısı

Tezli program, 21 kredilik, 7 ders, seminer ve 2 dönemlik tez çalışmalarından oluşur.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde yani kendi döneminde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir.

Programı tamamlama süresi azami üç yıldır.

Altıncı dönem sonu itibariyle programı tamamlayamamış olan öğrenciler, ilgili döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile programa devam edebilmekle beraber genel öğrencilik haklarını kaybederler.

Öğrencinin 6 yarıyıllık yüksek lisans program süresince 2 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır.

Dersler, aynı gün içerisinde üçer saatlik, iki ders şeklinde Kuzey Kampüs’te yapılmaktadır.

Dersler öğrencilerimizin de onayları alınarak saat 17.30’da başlatılmaktadır.

Derslere % 70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Hemşirelik Yüksek Lisans Programı Mezuniyet Koşulları

En az 120 AKTS’ lik 7 ders – 21 yerel kredi, bir seminer ve tez derslerini almaları, programlarında öngörülen tüm derslerden en az C/S notu ile başarılı olmaları, en az 3.00 GNO puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Bu içerik 20/10/2017 tarihinde güncellenmiştir.