Aile Danışmanlığı TR - Tezli - Program Yapısı

21 kredi, 7 ders, seminer dersi ve 2 dönemlik tez çalışmalarından oluşur.

Her zorunlu ders sadece bulunduğu dönemde, yani kendi döneminde açılmaktadır. Seçmeli dersler ise dönem itibariyle değişkenlik göstermektedir.

Tezli/Tezsiz programları tamamlama süresi azami üç yıldır.

Altıncı dönem sonu itibariyle programı tamamlayamamış olan öğrenciler, ilgili döneme ait katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile programa devam edebilmekle beraber genel öğrencilik haklarını kaybederler.

Öğrencinin 6 yarıyıllık yüksek lisans program süresince 2 yarıyıl kayıt dondurma hakkı bulunmaktadır. Dersler, hafta içi akşam –genellikle- 19.00-22.00 saatleri arasında Beşiktaş Kampüsü’nde yapılmaktadır. Derslere % 70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, AİLE DANIŞMANLIĞI alanında “Uzman Aile Danışmanı” derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.