Derse Yazılma Kuralları 2015-2016 Bahar Dönemi

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

  •          Section değişiklikleri (Gerekçeli nedenler doğrultusunda) Ekle-Bırak (add- drop) haftasında yapılacaktır.
  •          Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin ek kredi talepleri dilekçe ile Ekle-Bırak haftasında yapılacaktır.
  •          NI (not included) ders alma talepleri Ekle-Bırak haftasında yapılacaktır.
  •          Ders seçme haftasında ders seçimi yapmayan öğrenciler, Ekle-Bırak haftasında ders seçim işlemi yapamazlar.
  •          Ders kayıt işlemlerinde sıkıntı yaşamamak için öğrencilerimizin kayıt haftası öncesinde mutlaka mali onaylarını kontrol etmesi gerekir.
  •          Ders kayıtları öncesinde bölümünüze ait müfredat ve ders içeriklerini AKTS Bilgi Paketi sayfamızdan (akts.bahcesehir.edu.tr) kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

 

DERSE YAZILMA KURALLARI

 

 (1) Öğrenciler, bölümlerinin öğretim programlarına başladıkları akademik yıldan başlamak üzere azami öğrenim sürelerine göre, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yıl öğrencisi olarak adlandırılırlar.

(2) Programlarına birinci yıl güz yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler, güz yarıyılında sadece öğretim programlarında planlanan güz yarıyılı derslerine kaydolurlar. Bahar yarıyılında ise öğretim programlarında planlanan bahar yarıyılı derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar; programındaki bahar yarıyılındaki derslerini aldıktan sonra kredi limitini aşmamak ve ders çakışması olmamak koşulu ile ilk Güz yarıyılında başarısız olduğu kendi programı için açılan derslere de kaydolabilirler. Öğretime Güz döneminde başlayan bu öğrenciler ilk yıl üst yarıyıllardan ders kaydı yaptıramazlar.

(3) Programlarına, birinci yıl bahar yarıyılında kaydolan ve öğretime başlayan öğrenciler kaydolduktan sonra takip eden ilk üç yarıyıl içinde öğretim programlarında planlanan ilk iki yarıyıl derslerinin tümüne kaydolmak zorundadırlar. Ayrıca, bu hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

a) Öğrenciler, öncelikle kendi bölümleri için açılan birinci yıl güz dönemi derslerine kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu öğrenciler ilk yıl bahar yarıyılı program dönem kredi limitini aşmamak koşulu ile bahar yarıyılında kendi programları için açılan, ders yazılım kurallarına uymak koşulu ile, üçüncü ve dördüncü yarıyıl genel seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslere kaydolabilir.

b) İkinci yıl güz döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl güz dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.

c) İkinci yıl bahar döneminde, kendi bölüm programları için açılan birinci yıl bahar dönemi derslerinden daha önce kaydolmadıkları ve başarısız oldukları derslerin tümüne kaydolmak zorundadır.

(4) Ancak ikinci veya üst yarıyıllara yatay, dikey geçiş veya ÖSYM sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler normal kredi limitini aşmamak ve ders kayıt koşullarını sağlamak üzere üst yarıyıl derslerine kayıt yaptırabilirler.

(5) Derse yazılma, öğrencilerin kendi bölüm programları için o dönem açılan, başarısız oldukları ve hiç almadıkları, en alt yarıyıla ait derslerden başlamak üzere yapılır.

(6) Bahar dönemi sonunda sınamalı durumda olan öğrenciler sınamalı durumda olduğu dönemin üstündeki dönemlerden yaz okulunda da ders alamazlar. Öğrencinin sınamalı duruma düşüp düşmediği yaz okulu sonunda ve akademik yılın başında ders kayıtlarından önce kesinleşir.

(7) Programın ikinci akademik yılı sonunda sınamalı duruma düşen öğrenciler, öğretim programlarındaki ilk dört yarıyıl derslerinin dışında üst yarıyıllardan yeni bir derse kayıt yaptıramazlar.

(8) Programın üçüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat programın üçüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerin dışında ilk iki yarıyıl dersleri ile yedinci ve sekizinci yarıyıllarına ait yeni bir derse kayıt yaptıramazlar.

(9) Programın dördüncü akademik yılına sınamalı durumda başlamayan fakat programın dördüncü akademik yılı sonunda sınamalı durumuna düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerin dışında ilk iki yarıyılı derslerine kayıt yaptıramazlar. Bunun dışında beşinci fıkraya göre ders kaydı yaptırabilirler.

 

 

 

 

EK KREDİ TALEP:

(Ek kredi talepleri add-drop haftasında dilekçe ile yapılmaktadır)

  •          Lisans programında en az bir yıl veya iki yarıyıl öğrenim görmüş, başarılı öğrenciler, yarıyıl/yıl ders yüklerini, genel not ortalamaları en az 3.5 olması halinde 3 kredi veya bir ders, 3.75 veya 3.75’den fazla olması halinde de en fazla 6 kredi veya iki ders artırabilirler.
  •           Bir öğrenci, içinde bulunulan akademik yılın güz veya bahar yarıyılının sonunda mezun olabilecek durumda ise, maksimum kredi yüküne ek olarak her yarıyıl için fazladan bir ders daha verilebilir. Ancak yaz okulu sonunda mezuniyet ihtimali olan öğrenciler bu ek ders hakkından yararlanamaz.

 

DERS TEKRARI:

1-      Zorunlu bir derten F, NA, W veya U notu alan öğrenciler, bu dersleri , kendi programları için açılan ilk yarıyılda almak zorundadırlar.

2-      Seçmeli derslerin tekrarında, yerine başka bir seçmeli ders alınabilir.

3-      Son kayıt olunan yarıyılın bitiminden sonraki en geç dört yarıyıl içerisinde; Başarılı veya koşullu başarılı öğrenciler; C ve C nin altındaki dersleri tekrar edebilirler.

4-      Öğrenciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek için tekrar alamazlar.

 

 

DERS ÇAKIŞMASI

1-      Önceden aldığınız ve tekrar ettiğiniz iki ders çakışıyorsa, sistem bu iki dersi de almanıza izin verir.

2-      Tekrar ettiğiniz bir ders ile ilk defa aldığınız bir ders çakışıyorsa, sistem bu iki dersi de almanıza izin verir.

3-      İlk defa aldığınız iki ders çakışıyorsa sistem ikinci dersi almanıza izin vermez. Bu durumda öncelikle alt dönemdeki dersinizi almanız gerekmektedir.

 

EK SLOT EKLENMESİ:

1-      Bölümünüze ait bölüm seçmeli (Departmental Elective) , bölümdışı seçmeli (Non-Departmental Elective) ve genel seçmeli (GE- Elective) derslerin toplam ulusal kredi ve AKTS kredi toplamlarını sağlayabilmeniz için seçmeli olarak aldığınız derslerin belirtilen ulusal ve AKTS değerlerine dikkat ediniz. Aldığınız bu derslerin ulusal ve AKTS kredileri programınızda gözüken dersin ulusal ve AKTS kredilerine eşit veya yüksek olmalıdır.  Her bir seçmeli slottan toplamda aldığınız derslerin toplam ulusal ve AKTS kredi değerleri toplamı, bölümünüza ait toplam ulusal ve/veya AKTS kredi değerini toplamına eşit veya fazla değilse, sistem bu eksik krediyi tamamlayabilmeniz için slotlarınıza otomatik olarak ek bir slot ekler.

 

2-      Örneğin, bölümünüze tanımlı 3 adet bölüm dışı seçmeli slotunuz olduğunu düşünelim ve bunların her biri 3 ulusal kredi ve 4 AKTS kredi değerine sahip olsun. Bu durumda bölümdışı seçmeli slotlarından toplamda  9 ulusal kredi ve 12 AKTS  kredisine sahip en az 3 ders almak durumundasınız. Bu 3 bölüm dışı seçmeli slotundan aldığınız derslerin toplamı en az 9 ulusal kredi ve 12 AKTS kredisi etmiyorsa sistem otomatik olarak ek bir bölümdışı seçmeli slotu ekler.

NOT: Seçmeli slotlarınızda tanımlı olan yerel ve akts kredisi kadar havuzdan ders almanız durumunda ek slot açılmayacaktır.

 

Bu içerik tarihinde güncellenmiştir.