SİZE ULAŞALIM

 
* Bahçeşehir Üniversitesi Bilgi Alma ve Çözüm Merkezi tarafından aranıp bilgilendirileceksiniz.

Mühendislik Yönetimi Teknopark İstanbul Program Tanımı

TEKNOPARK İSTANBUL MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

PROGRAMINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

 

PROGRAMIN TANIMI:

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, mühendislik alanında lisans sahibi olan adaylara mühendislik projelerini verimli ve etkin şekilde yönetecek ve liderlik edebilecek beceri ve bilgileri kazandırmaktır. Bu program kendi kariyerlerini geliştirmek isteyen mühendislere, temel mühendislik yönetimi konularında bilgi vererek yardımcı olur. Program, genel yönetim problemleri yanında, mühendislik ve teknoloji konularındaki problemleri değişik yöntemler ile çözebilmek için gerekli özel bilgileri de içinde barındırır. Bu programa katılanlar, işletmelerde yönetici pozisyonlarının gerektirdiği liderlik, planlama, yaratma ve karar alma yetkinliklerini kazanır.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ:

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programında Türkçe tezli ve tezsiz seçenekler bulunmaktadır. Tezli program toplam 21 kredilik 7 ders ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Tezsiz programlar ise toplam 30 kredilik 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Tezli programda en fazla 4 dönem içerisinde 7 dersin alınması ve sonraki 2 dönemde yüksek lisans tezinin yazılması gerekmektedir. Tezsiz programda en fazla 5 dönem içerisinde 10 dersin alınması ve sonraki 1 dönemde yüksek lisans projesinin tamamlaması gerekmektedir. Dersler Bahçeşehir Üniversitesi Kurtköy Eğitim Merkezin’de hafta içi akşam 17.30-20.30 saatleri arasında işlenmektedir.

KAZANILAN YETENEKLER:

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı sonunda katılımcılar; örgüt yönetimi ve liderlik, proje yönetimi, temel mühendislik finansı yönetimi, yatırım analizi, istatistik ve veri analizi, kalite yönetimi, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yenilik ve yaratıcılık yönetimi konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar.

KİMLER BAŞVURMALI:

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

  1. Mühendislik yönetimi konusunda bilgi ve deneyim elde ederek kariyerlerini geliştirmek isteyen her konudaki mühendisleri;  
  2. Çalıştığı şirketlerde stratejik düzeydeki yönetim kademelerini hedefleyen mühendisleri; ve
  3. İlgili alanda daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlanan katılımcıları

Bu programa Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği dışında bir mühendislik dalında veya ilgili alanda lisans derecesi olanlar başvurabilir.

KARİYER OLANAKLARI:

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı mezunları, kendi çalıştıkları alanda kariyer basamaklarını çıkarken gerekli donanımı kazanmış olarak orta ve üst düzey yönetici olabilmektedirler.

Bu içerik 03/02/2016 tarihinde güncellenmiştir.