Bilgi Teknolojileri

Ders Listesi

 

Ders Kodu Ders Adı Kredi Pratik Teorik
YZM5301 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimine Giriş 3 0 3
YZM5315 Hizmet Odaklı Mimariler 3 0 3
YZM5316 İş Sistemlerinin Yönetimi 3 0 3
YZM5405 Öğrenen Organizasyonlar 3 0 3
YZM5408 İş Zekası için İstatistik 3 0 3
YZM5501 VB İle Programlama 3 0 3
YZM5503 Veri Yapıları ve Algoritmalara Giriş 3 0 3
YZM5507 Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları 3 0 3
YZM5511 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı 3 0 3
YZM5530 Web Programlamaya Giriş 3 0 3
YZM5535 PHP ve MySQL ile Web Uygulamaları Geliştirme 3 0 3
YZM5540 ASP.NET İle Programlama 3 0 3
YZM5550 İş Zekası 3 0 3
YZM5552 Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi 3 0 3
YZM5560 PL/SQL İle Veritabanı Programlama 3 0 3
YZM5601 Java İle Programlama 3 0 3
YZM5602 İleri Java Programlama 3 0 3
YZM5604 Bilgi Güvenliği Yönetimi 3 0 3
YZM5608 E-Ticaret 3 0 3
YZM5610 Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi 3 0 3
YZM5615 Bilgi Teknolojileri ve Öğretim 3 0 3
YZM5616 E-Öğrenme Tasarımı 3 0 3
YZM5617 İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim 3 0 3
YZM5618 Okullarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı 3 0 3
YZM5619 Çokluortam Tasarım ve Geliştirilmesi 3 0 3
YZM5621 Eğitim Teknolojisi Çalışmaları 3 0 3
YZM5622 İnsan Bilgisayar Etkileşimi Tasarımı 3 0 3
YZM5629 Tasarım Kalıpları 3 0 3
YZM5630 Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım 3 0 3
YZM5650 Bilgisayar Etkileşimli Görsel Tasarım ve Animasyon 3 0 3
YZM5887 Seminer 0 0 0
YZM5888 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0
YZM5999 Proje 0 0 0
BLGM5515 Bilgisayar Ağlarının Temelleri 3 0 3
BLGM5519 Bilgisayar Sistemleri Mimarisi 3 0 3
BLGM5620 Kuramdan Uygulamaya Akıllı Kart Program. Temelleri 3 0 3
BLGM5624 Ağ Güvenliği 3 0 3
BLGM5625 Linux& Bilgisayar Ağları 3 0 3
BLGM5658 Yerel Ağlar ve Geniş Alan Ağları 3 0 3

 

Ders Planı

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI (Türkçe – Tezli-21 kredi)

I. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Slot Türü
  Sınırlı Seçmeli Ders I 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Sınırlı Seçmeli Ders II 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Sınırlı Seçmeli Ders III 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Toplam 9  

II. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Slot Türü
  Sınırlı Seçmeli Ders IV 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Sınırlı Seçmeli Ders V 3 Sınırlı Seçmeli Ders
YZM 5887 Seminer 0 Zorunlu Ders
YZM 5888 Tez 0 Zorunlu Ders
  Toplam 6  

III. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Slot Türü
  Teknik Seçmeli Ders I 3 Teknik Seçmeli Ders
  Teknik Seçmeli Ders II 3 Teknik Seçmeli Ders
  Toplam 6  

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI (Türkçe – Tezsiz-30 kredi)

I. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Slot Türü
  Sınırlı Seçmeli Ders I 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Sınırlı Seçmeli Ders II 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Sınırlı Seçmeli Ders III 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Teknik Seçmeli Ders I 3 Teknik Seçmeli Ders
  Toplam 12  

II. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Slot Türü
  Sınırlı Seçmeli Ders IV 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Sınırlı Seçmeli Ders V 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Sınırlı Seçmeli Ders VI 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Teknik Seçmeli Ders II 3 Teknik Seçmeli Ders
  Toplam 12  

III. YARIYIL

Ders Kodu Ders Adı Kredisi Slot Türü
  Sınırlı Seçmeli Ders VII 3 Sınırlı Seçmeli Ders
  Teknik Seçmeli Ders III 3 Teknik Seçmeli Ders
YZM 5999 Proje 0 Zorunlu Ders
  Toplam 6  

 

Ders Tanımları

BLGM5515
Bilgisayar Ağlarının Temelleri

Ağ terminolojisi; Ağ iletişim kuralları; Yerel-alan ağları (LAN); Geniş-alan ağları (WAN); Açık Sistem Bağlantı Modeli (OSI); Kablolama, Kablolama araçları; Yönlendiriciler; Yönlendirici programlama; Ethernet, İnternet İletişim Kuralı (IP) adresleme; Ağ standartları ve buna ek olarak, ağ bakım ve ağ yazılımı araçları ve donatımlarının kullanımı; Cisco IOS Yazılım Yönetimi, yönlendirme iletişim kuralları yapılandırması; TCP/IP, ve erişim denetim listelerini (ACLs) içerir; Bir yönlendirici yapılandırma


BLGM5519
Bilgisayar Sistemleri Mimarisi

Giriş; donanım bileşenleri ve bilgisayarı oluşturan elektronik kısımlar; bilgisayarların gelişimi ve performansı; sayısal mantık; komut dili; aritmetik mantıksal birim (ALU), veri yolu, hafıza; donanımın kontrol edilmesi; giriş/çıkış; işletim sistemlerine giriş


BLGM5620
Kuramdan Uygulamaya Akıllı Kart Program. Temelleri

Akıllı Kart nedir?, Akıllı Kart standartları, Akıllı Kart tipleri ve donanım, İletişim protokolleri, Akıllı Kart İşletim Sistemleri, Şifreleme temelleri, Akıllı Kartlarda Güvenlik, Java Kart için Applet Yazılması, Java Kart hafıza modeli, Kalıcı ve geçici nesneler, Bölünmez (atomik) operasyonlar, APDU protokolleri, JCE java kriptografi eklentileri (cryptographic extension), Java Kart "Europay mastercard visa (EMV)" entegrasyonu, Java Kart "Global system for Mobile Services (GSM)" entegrasyonu


BLGM5624
Ağ Güvenliği

Bilgi Güvenliğine Giriş: Genel kavramlar, kriptografi, şifreleme teknikleri vb; Güvenlik Tehditleri: E-mail güvenliği, Web güvenliği, Wireless güvenliği, IM güvenliği, Veritabanı güvenliği, Platform güvenliği - Konfigürasyon yönetimi, yama yönetimi, saldırı değerlendirme araçları vb, Hoaxes, virus myths, Virüs, casus yazılımlar, truva atı, Rootkit, vb, güvenlik tehditleri ve gelişimi; Ortamın Güvenli hale Getirilmesi : Firewalls & Firewall topolojileri, Saldırı tespiti ve savunma, Veri şifreleme yöntemleri, Güvenlik Protokolleri (SSL, SSH, TLS, etc), Kimlik yönetimi, Güvenlik Metrikleri, Yazılım Güvenliği, Mobil Ağlarda Güvenlik; Uygunluk Standartları: SOX, GLBA, HIPAA, SB1386, FISMA, FFIEC


BLGM5625
Linux& Bilgisayar Ağları

Bilgisayar Ağları ve TCP/IP; Network tipleri; Network'ü oluşturan parçalar; Network işletim sistemi (NOS); Internet ve Intranet'in temelleri; Adres sınıfları ve alt adres oluşturma; Linux kullanmaya giriş; Bir Linux işletim sisteminin bilgisayara yüklenmesi ve yönetilmesi; Önemli (Web, DNS, DHCP, v.b) server yazılımların kurulması ve ayarlarının yapılması; Network yönetiminin temelleri; Network komutları; Linux'u server olarak kullanma;


BLGM5658
Yerel Ağlar ve Geniş Alan Ağları

Anahtarlama temelleri ve orta düzey yönlendirme; IP adresleme teknikleri; RIP, OSPH, EIGRP, anahtarlama için komut satırı arayüzü, Virtual LAN (VLAN), Spanning Tree Protocol (STP), VLAN Trunking Protocol (VTP), NAT ve PAT konfigürasyonu, DHCP konfigürasyonu; WAN tasarımı; PPP; ISDN; DDR konfigürasyonu; FR, ağ yönetimi standartları ve protokoller


YZM5301
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimine Giriş

Bilgi Teknolojileri servisleri temelleri dersi bilgi teknolojileri servislerine genel bir bakış sağlar. Bir şirketin bilgi teknolojileri çevresel elemanları ve tamamlanmış toplam yönetim konuları kurumsal yönetim sistem yönetimini içeren konuları (KYS) içerir. Bilgi teknolojileri servisleri ya da kurumsal yönetim sistemleri iki kategori içermektedir: altyapı yönetimi - bir ortamdaki BT elemanlarının yönetiminden ve bakımından sorumlu olan servislere ait olan disiplin ve ilişki yönetimi - bir müşterinin yüzleştiği kendi IT altyapı servislerini içeren disiplin.


YZM5315
Hizmet Odaklı Mimariler

SOM dersi BT mimarisinin hangi iş süreci ve bilgi teknolojisi olduğu ve hangi fonksiyonların iş süreçlerini gerçekleştirdiği girişi ile başlar. Ders daha sonra iş sürecine veya bilgi teknolojisine dayalı servislerin içeriklerini açıklar. Servis odaklı mimari bileşenleri kurumsal servis yolunu içermesi ile açıklanır ve bunlar genişletilebilir işaretleme dili gibi servis bağlanma metodlarıdır. Bunlara ek olarak, bileşen iş modelleme konseptleri, iş süreci yürütme dili, web hizmetleri tanımlama dili, ve web servisleri tanımlama diline giriş yapılır.


YZM5316
İş Sistemlerinin Yönetimi

İş sistemleri yönetimi işe ve iş etki ve çıktılarını etkilemeye odaklanmış is süreçlerini yöneten teknolojik yanlara genel bir bakış sağlar. Dersler BT elemanlarının iş etkilerinin belirlenmesinin ve BT elemanlarının iş süreçlerine eşleştirilmesinin nasıl olduğunu öğretecektir. Bu dersin önkoşulu bilgi teknolojileri aygıtlarının ve bilgi teknoloji servis kuruluşlarının ve kategorilerinin anlaşılmasıdır.


YZM5405
Öğrenen Organizasyonlar

Örgütsel bilimin büyüyen karmaşıklığı ve teori kanıtlarının sunduğu kamu ve özel sektör kuruluşlarında fırsatlarla yüzleşmektir. Dersin amacı örgütsel öğrenme ve performanstır: işlemler, sistematik fonksiyonlar, kültür, yapı, bilgi teknoloji sistemlerinde karar-verme yapılarından yararlanmaktır. Ders içeriğini karşılamak için denetim yapmak ve raporlandırmakla beraber alan tabanlı çalışma gerekmektedir.


YZM5408
İş Zekası için İstatistik

Bu pratik seminer istatiksel tahmin, hipotez testi ve model uydurma için mantık ve prosedürlere giriş yapmaktadır. İstatistiksel düşünme ve araştırma tasarımın temellerini göstermek için sayısal örnekler verilecektir. Pratik uygulamalar, iyi araştırma tasarımı, nedensel sonuçlar çizimi, istatistiksel anlam ve pratik önemi arasındaki farklar üzerinde durulmaktadır. Bir- ve iki-örnek ayarlar, sınıflandırma modelleri (ANOVA), korelasyon çalışmaları, tahmin yöntemleri (regression) için analitik teknikler.


YZM5501
VB İle Programlama

Olay-tabanlı (event driven) programlamaya giriş; Microsoft .NET ve VB ile Windows programları yazma; Temel VB veri tipleri, aritmetik ifadeler, program arayüz tasarımları ve arayüz elemanlarının özellikleri, koşullu ifadeler, döngüler, alt programlar, diziler; Bilgisayar Programlama ve problem çözmedeki yeri.


YZM5503
Veri Yapıları ve Algoritmalara Giriş

C/C++ programlama temelleri; Algoritma analizi ve algoritmanın karmaşıklığı; Temel veri yapıları, Bağlı listeler, kuyruk sistemleri, hash tabloları, özyineleme, ağaç yapıları, sıralama işlemleri, arama algoritmaları; dosya yapıları, seçilmiş konular: şifreleme algoritmaları, sıkıştırma algoritmaları.


YZM5507
Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları

Varlıkları ve İlişkileri tanımlama, Nitelikleri ve eşsiz tanımlayıcıları modelleme, Veri modelinin normalizasyonu, Çoktan-çoğa ilişkiler, Tekrarlı ilişkileri modelleme, Özel ilişkilerin modellenmesi, Veri modelinin fiziksel veritabanına dönüştürülmesi, ilişkisel veritabanı sistemlerinin genel ilkeleri, indeksleme, görünümler, denormalizasyon, veritabanını oluşturma, SQL sorgulama dili ve uygulamalar, veri ambarları ve modelleme, OLAP, Oracle uygulamaları


YZM5511
Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı

Yazılım süreci - yazılım geliştirme hayat döngüsü; Yazılım modelleme dilleri - yapısal modelleme dilleri, UML ve modelleme teknikleri; Proje planlamaya giriş ve proje yönetimi; Yazılım mühendisliği araçları; İteratif yazılım geliştirme; Gereksinim analizi; iş tanımları nesne modeli; Mimari tasarım (Architectural design); Veritabanı tasarımı ve nesnelerin ilişkisel, nesne tabanlı ve nesne-ilişkisel veritabanlarına dönüştürülmesi. İş tanımları ile ilgili nesneler ve kalıcılık (persistence); Programlama ve test etme; Teste dayalı yazılım geliştirme; Kullanıcı arabirim tasarımı; Veri mühendisliği-veri güvenliği ve veri bütünlüğü, veritabanı işlemleri ve eşanlı işlemler


YZM5530
Web Programlamaya Giriş

Internet altyapısı ile ilgili teknolojiler ve internet protokolleri; HTML dil yapısı ve önemli kullanımları; HTML form yapısı; dinamik HTML; CSS; XSLT; Javascript ve istemci programlama esasları; Flash programlamaya giriş; dönem projeleri


YZM5535
PHP ve MySQL ile Web Uygulamaları Geliştirme

Web Uygulamalarına Giriş: İstemci, sunucu kavramları; html'e giriş; apache web sunucusu özellikleri; PHP Temel Programlama Esasları: PHP Program Yapısı,HTML ve PHP, Değişkenler, Koşullu İfadeler, Döngüler, HTML Form ve PHP ile değişkenlerin alınması, Fonksiyonlar, Dosya Kullanımı, Diziler; MySQL: Tablo oluşturma, phpMyAdmin kullanımı, PHP MySQL fonksiyonları; Oturum Kontrolü; GD Grafik Kütüphanesi; Web Servisleri; PHP ile Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş; PEAR'a giriş


YZM5540
ASP.NET İle Programlama

Web uygulaması; İstemci-sunucu mimarisi ve web sunucuları; IIS; Microsoft ASP.NET Web uygulama Geliştirmeye Giriş; ASP.NET web uygulaması arabirim geliştirme; web formları ve form elemanlarının kontrolü ve programlanması; kullanıcı-web uygulaması etkileşimi; Kullanıcı kontrolleri ve bileşenleri; Web servisleri; Konfigürasyon, doğrulama ve oturum yönetimi ve kontrolü; çerezler; asp.net ve güvenlik; web veritabanı uygulama geliştirme temelleri; ado.net; Dinamik verinin görüntülenmesi ve ADO.NET; Code behind ve VB.NET uygulamaları


YZM5550
İş Zekası

İş zekası temel tanımlar; İş zekası tarihçesi; İşletmelerde kullanılan veri saklama ve raporlama teknolojileri; Bilgiyi saklama : veritabanı yönetim sistemleri; SQL kullanarak veri analizi yapma; Veri madenciliği, İş zekası ve veri ambarı uygulamaları; Kurumsal performans yönetimi; İş zekası yazılımları; İş zekası pazarında oyuncular; İş zekasının geleceği; İş zekası dönüşüm projeleri; İş zekası örnek uygulamalar


YZM5552
Bilgi Teknolojileri Sistem Yönetimi

Bilgi Teknolojileri Sistemlerinin tasarımı ve devreye alınması ile ilgili İş Planı Geliştirme, Kaynak Planlama ve Bütçe Hazırlama; BT Sistemleri Performans Yönetimi; BT Sistemleri Risk Yönetimi; Operasyonel Planların Hazırlanması; Politikaların standartlar çerçevesinde belirlenmesi; ITIL ve CoBit; ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi; Bilgi Teknolojileri Sistemlerinde Süreçler ve Süreç Yönetimi; BT Sistemlerinin verdiği destek süreçleri : Helpdesk; BT Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi; BT'nin değişen doğası, güncelliği ve BT Sistem yönetimine etkileri; BT ile ilgili projeler ve yönetim yapısı; BT Yazılım Geliştirme standartları : CMMI, Spice; Örnek projeler


YZM5560
PL/SQL İle Veritabanı Programlama

İlişkisel Veri Tabanı Sistemlerinin Genel İlkeleri;İndeksleme(Indexing); Görünümler (Views); PL/SQL Programlama Diline giriş; PL/SQL Cursors; Stored Procedures; Stored Functions; Veritabanı Triggers; Uygulama Örnekleri


YZM5601
Java İle Programlama

Nesneye yönelik programlamanın temelleri; java program yapısı; Veri tipleri, sabitler, operatörler, temel java komutları : atama, konsol giriş ve çıkış, tanımlama; koşullu ifadeler, döngüler (while, for); methods; class tanımlama; nesneler ve sınıflar (class), diziler, dizgiler (string), abstract veri tipleri; programlama uygulamaları


YZM5602
İleri Java Programlama

Java Inheritance ve polymorphism; Java'da Absract class ve interface; Abstract Windowing Toolkit (AWT) ve kullanıcı arabirim tasarımı; AWT Olay Modelleri ve Kullanıcı olaylarının oluşturulması; Java Foundation class; Swing; Java Appletleri; Java Thread Uygulamaları; Dosya kullanımı; Java ile TCPIP ve UDP Network/Soket Programlama; JDBC; Java doc; Nesneye yönelik program tasarımı ve java


YZM5604
Bilgi Güvenliği Yönetimi

Bilgi Güvenliği Kavramına Genel Bakış; Bilgi Güvenliği Teknik Altyapı Unsurları; CIA yaklaşımı; Bilgi Güvenliği Tehditleri; Bilgi Güvenliği Programının Yapısı; Bilgi Güvenliği Politikaları; Varlık Sınıflaması ve Değerlendirme; Erişim Kontrolü; Fiziksel Güvenlik; Risk Analizi; Risk Yönetimi; İş Sürekliliği Planlama; Bilgi Güvenliği Yönetimi ve Standartlar; ISO27001 Bilgi Güvenliği Standartı; Bilgi Güvenliği İle İlgili Yasal Düzenlemeler; Bilgi Güvenliği Odaklı BT Yönetimi; Projeler


YZM5608
E-Ticaret

E-Ticaret : Genel Bir Bakış; E-Ticaret Teknolojik Altyapısı; Internet ve TCP/IP Protokolleri; Web Sunucuları ve Veritabanı Sunucuları; XML; Bilgi Teknolojilerinin İş Modelleri ve Proseslerine Etkileri; E-Ticaret Pazarlaması; Temel E-Ticaret Web Sitesi Stratejileri ve Dizayn; E-Ticaret Modelleri ve projeleri hayata geçirmek; E-Ticaret Proje Yönetimi, Risk Analizi; E-Ticaret Projeleri için İş Planı Hazırlama ve Gereksinim Analizi; E-Ticaret'te Para Dolaşım Yöntemleri ; Güvenlik; E-Ticaret ve Yasal Prosedürler; Mobil E-Ticaret; Proje Çalışmaları - E-İş dönüşüm proje planları; Ödevler - Araştırma/İnceleme - Örnek E-Ticaret web sitelerinin ve projelerinin incelenmesi/değerlendirilmesi


YZM5610
Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi

Proje Yönetimine Giriş; Temel Proje Tanımları; Fikir Aşaması; Ön Hazırlık Aşaması; Planlama Aşaması; Ayrıntılı İş Programı; İş Takip ve Kontrol; Uyarlama (Implementasyon) Aşaması; Sistem Testleri Ve Ölçümleri; Canlı Kullanım Aşaması; Kullanım Desteği; Yeni Proje Geliştirme


YZM5615
Bilgi Teknolojileri ve Öğretim

Kavramlar ve tanımları; Öğrenme kuramları ve bilgi teknolojileri kullanımı: Davranışçı kuram, Bilişsel kuram, Yapılandırmacı kuram; Öğretim tasarımı ve bilgi teknolojileri kullanımı; Öğretim teknolojilerinin tanıtımı; Öğretim teknolojilerine dayalı öğretim uygulamaları; Öğretim teknolojileri yazılımı değerlendirme ilkeleri: Bilgisayar tabanlı yazılımları ve Web tabanlı yazılımlar; Öğretim teknolojine dönük öğretim materyali tasarım ilkeleri


YZM5616
E-Öğrenme Tasarımı

E-öğrenme nedir?;E-öğrenmenin kuramsal temelleri; Dünyada e-öğrenme uygulamaları; E-öğrenme teknolojileri (Donanım-yazılım); E-öğrenme materyallerinin incelenmesi ve ilgili araştırmalar; E-öğrenmede Görsel tasarım; E-öğrenme Tasarım Süreci: ASSURE Model; E-öğrenme Tasarımı: Öğrenenlerin ihtiyacının tespiti; E-öğrenme Tasarımı: Standart ve amaçların Belirlenmesi, Strateji, Teknoloji, Ortam ve Materyallerin Seçimi; Teknoloji, Ortam ve Materyallerin Uygulanması; Öğrenenlerin Katılımının sağlanması; Değerlendirme ve Revizyon


YZM5617
İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim

İnternet tabanlı eğitim ve uzaktan eğitime giriş; İnternet tabanlı uzaktan eğitimin kuramsal temelleri; Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'deki uygulamalar; insangücü özellikleri; İnternet tabanlı uzaktan eğitim teknolojileri (Donanım-yazılım); İnternet tabanlı uzaktan eğitim programlarının incelenmesi; İnternet tabanlı uzaktan eğitim ile ilgili araştırma sonuçları; Sanal okul uygulamaları; İnternet tabanlı uzaktan eğitimi; planlama, tasarımlama, uygulama ve değerlendirme.


YZM5618
Okullarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

Yeni ve değişik bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda eğitim amaçlı uygulanması, web teknolojilerini kullanarak öğrenme ve yönetme, bilgisayar tabanlı teknolojiler, elektronik tahtalar kullanılarak öğretme, öğrenme ve yönetimde kullanılması.


YZM5619
Çokluortam Tasarım ve Geliştirilmesi

Hypertext, hypermedia ve çoklumortamın tasarımına teorik bakış, bilgisayarın bilişsel araç olarak tarihsel gelişimi, hypertextin değerlendirilmesi ve test edilmesi, sorunu çözme ve gelişmekte olan üst düzey kavram becerileri açısından hypermedia ve multimedya tasarımı, multimedya dünyasında alışıla gelmiş farklılıkların önemi, multimedya dünyasında uygulama ve değer biçmenin planlaması ve tasarımı.


YZM5621
Eğitim Teknolojisi Çalışmaları

Eğitim teknolojilerinin bir disiplin olarak gelişimi ve teorisi, öğretme ve öğrenme süreçleri ve boyutları üzerinde eğitim teknolojisi analizi, eğitim koşullarının boyutları, akademik personel tarafı, eğitimdeki disiplinlerin uygulamaları, araştırma ve uygulama problemlerinin tartışılması, program geliştirme ile ilişkiler, gelişmelerin tartışılması


YZM5622
İnsan Bilgisayar Etkileşimi Tasarımı

Ders insan bilgisayar etkileşimine, doğal etkileşimli sistemlere, kullanıcı merkezli sistem tasarımında kullanıcı modellenmesine, kullanıcı merkezli sistem tasarımı sürecine, görev analizine, gereksinimleri anlamaya, taslak oluşturmaya ve prototiplemeye, psikoloji: hafıza, bilişsel psikoloji: algılama, ve değerlendirmeye giriş yapmaktadır.


YZM5629
Tasarım Kalıpları

Tasarım kalıplarına giriş; İzleyici kalıbı (Observer pattern); Dekoratör kalıbı (Decorator pattern); Fabrika kalıbı (Factory pattern); Tekil üretim kalıbı (Singleton pattern); Komut kalıbı (Command pattern); Adaptör kalıbı (Adapter and Facade pattern); Şablon metodu kalıbı (Template Method pattern); İteratör ve Kompozit kalıplar (Iterator and Composite patterns); Durum kalıbı (State pattern); Vekil kalıbı (Proxy pattern); Gerçek dünyada kalıplar


YZM5630
Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım

İyi tasarlanmış uygulamanın tanımlanması; İhtiyaçların belirlenmesi; İhtiyaçlarda değişiklikler; Analiz; İyi tasarım; Esnek yazılım; Yazılım Mimarisi; Tasarım prensipleri; İterasyonlar ve testler; "Nesneye yönelik analiz ve tasarım"da yaşam döngüsü


YZM5650
Bilgisayar Etkileşimli Görsel Tasarım ve Animasyon

Etkileşimli Ortam Tasarım Süreçlerinin genel bakış; Etkileşim eyleminin tanınması ve olasılıklarının incelenmesi; Sınıf Uygulaması: El ile çizim teknikleri ile senaryo geliştirme. Cep telefonu; Fotoğraf ile taslak hazırlama işleminin incelenmesi; Video skeç tekniklerine genel bakış; Etkileşimli Görsel Tasarımda Kullanılabilirlik Testleri ve Faydaları; Kullanıcı testleri. Bilgi-destek sistemleri için Kavram Testinin sınıflanması


YZM5887
Seminer

Tezli programa kayırlı olan öğrenciler, Yüksek Lisans tez konusuyla ilgili olarak yapılan hazırlıkların, planlanan çalışmaların ve gelinen noktanın anlatılacağı bir semineri, tez danışmanının yönlendirmesinde hazırlayıp sunarlar


YZM5888
Yüksek Lisans Tezi

Tezli programa kayırlı olan öğrenciler seçtikleri konuda hazırlayacakları tezi basılı olarak hazırlarlar ve bir jüri önünde savunurlar


YZM5999
Proje

Tezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve bir jüri önünde savunurlar
 

Program Tanımı

Program Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. M. Alper TUNGA 
İletişim: alper.tunga@bahcesehir.edu.tr, 0212 381 05 62

PROGRAM ÖZELLİKLERİ

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programı, Türkçe yürütülen, tezli ve tezsiz seçenekleri olan bir programdır. Toplam 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşan tezsiz program iki yarıyılda, toplam 21 kredilik 7 ders ile seminer ve tez çalışmasından oluşan tezli program ise iki yarıyıl ve bir yaz dönemi sonunda tamamlanabilir.

Bilgi Teknolojileri programında dersler her dönem açılabilmekte, bu da öğrencilere daha esnek bir eğitim planlaması olanağı sağlamaktadır.

PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ

Bilgi teknolojileri disiplininde temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarının nasıl tasarlanacağını ve uygulamaya konulacağını öğretmek ve bu konularda katılımcıların becerilerini geliştirmek, Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans programının temel amaçlarıdır.

Bilgi Teknolojileri (BT) programının öğrencilere katkıları ise şunlardır:

  • Temel BT altyapısını öğreten derslerle, öğrencilerin donanım, yazılım geliştirme, bilgisayar ağları konularında altyapı oluşturmalarını sağlamak,

  • Her bir alt uzmanlık alanını ilgilendiren konuların anlatıldığı ve güncel uygulamalarla desteklendiği derslerle, öğrencilerin uzmanlaşmalarını sağlamak,

  • Diğer bölümlerden (Bilgisayar Müh., Mühendislik Yönetimi, İşletme vb) ders alma olanakları ile, ihtiyaç duydukları alanlarda farklı dersler de alabilmelerini sağlamak,

  • Gerekli şartları sağlayan, akademik olarak başarılı ve çalışmaya hevesli öğrencilerle, yüksek lisans tezi kapsamında akademik çalışmalar yapmak,

  • Tezsiz program seçeneği ile öğrencilere hem daha fazla ders alma hem de uzmanlık gerektiren bir alanda proje yapma olanağı tanımak,

  • Karşılaştıkları endüstriyel problemleri tez/proje kapsamında yapma ve öğretim üyeleri/uzmanlarla tartışma olanağı bularak, profesyonel kariyerlerine ve çalıştıkları işyerlerine katkıda bulunmak.

Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı, ana disiplinleri ne olursa olsun, belli bir alanda lisans derecesi olan yeni mezunlara ve bilişim ile ilişkili sektörlerde halen çalışan ancak uzmanlıklarını akademik altyapıyla güçlendirip kendilerine katma değer yaratmak isteyenlere, dinamik ve modüler bir program yapısı ile, beş ayrı uzmanlık alanında üst düzey eğitim olanağı sunmaktadır.

Programın hedef kitlesini BT sektöründe çalışan veya çalışmak isteyenler oluşturmaktadır. Program, hiç BT altyapısı olmayanlara yönelik olarak şekillendirilebileceği gibi, daha ileri düzey dersler, proje ve tez seçenekleriyle belirli seviyelerde BT altyapısı olanlara da hitap edecek şekildedir. 

PROGRAM YAPISI

Öğrenciler hedefe odaklı aşağıdaki beş uzmanlık alanından herhangi birinde tezli ya da tezsiz bir yüksek lisans çalışması yürütebilirler.

İş Zekası Uzmanlık Alanı (İZ): İş Zekası uzmanlık alanı veri toplama becerileri, teknolojileri ve uygulamaları ile ve OLAP, analitik, veri madenciliği, iş performansı yönetimi, kıyaslama, metin madenciliği ve tahmine dayalı analitik yöntemlerin işler için değerli bilgilerin üretilmesinde kullanılması ile ilişkilidir. İZ modülü dersleri kampanya planlama, müşteri yönetimi ve sahtekarlık algılama faaliyetleri gibi gerçek hayat uygulamalarının idare edilmesini denemektedir. Bu alanda İş Zekası, BT Hizmet Yönetimine Giriş, Hizmet Odaklı Mimariler, İş Sistemlerinin Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar, İş Zekası için İstatistik, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Stratejik Yönetim dersleri bulunmaktadır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlık Alanı (YBS): Bilişim sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı insan kaynakları, finans, pazarlama halkla ilişkiler ve benzeri alanlarda çalışan ve bilişim-bilgisayar uzantısı olan projelerde görev alan kişileri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanında BT Sistem Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi, BT ve Öğretim, Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi, Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları, İş Zekası, Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı, Bilgisayar Ağlarının temelleri, Bilgisayar Donanımı, E-Öğrenme Tasarımı, Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim , E-Ticaret dersleri verilmektedir.

Ağ ve Sistem Yönetimi Uzmanlık Alanı (ASY): Bilgisayar ağları, ağ yönetimi ve bilgisayar sistemlerinin kurulumu gibi alanlarda kendini yetiştirmek isteyen kişileri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanında Bilgisayar Ağlarının Temelleri, Bilgisayar Donanımı, Ağ Güvenliği, Linux & Bilgisayar Ağları, Yerel Ağlar ve Geniş Alan Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalara Giriş, Bilgi Güvenliği Yönetimi, BT Sistem Yönetimi, Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi dersleri verilmektedir.

Yazılım Teknolojileri Uzmanlık Alanı (YT): Çeşitli bilgisayar uygulamaları geliştirmek isteyen, yazılım projelerinde yer almak isteyen, yazılım geliştirme ile ilgili güncel teknolojileri öğrenmek isteyen kişileri hedefleyen bir uzmanlık alanıdır. Bu alanda ASP.NET ile Programlama, Java ile Programlama, İleri Java Programlama, VB ile Programlama, Veri Yapıları ve Algoritmalara Giriş, Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları, Web Programlamaya Giriş, PHP ve MySQL ile Web Uygulamaları Geliştirme, Tasarım Kalıpları, Nesneye Yönelik Analiz ve Tasarım, Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi, Kuramdan Uygulamaya Akıllı Kart Programlama Temelleri, Bilgisayar Etkileşimli Görsel Tasarım ve Animasyon dersleri verilmektedir.

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Uzmanlık Alanı (BÖT): Eğitimde teknoloji tabanlı ortamlar ve araçlar geliştirmek için BİT (bilgi iletişim teknolojileri) kullanımı hayati derecede önemlidir. E-öğrenme, uzaktan eğitim, öğretim tasarımı içeriği, içerik geliştirme ve değerlendirme çevrimiçi eğitimi ve Internet üzerinden eğitimi destekleyen eğitimle ilgili önemli BİT alanlarıdır.  Bu uzmanlık alanı eğitimle ilgili alanda çalışanlar ve eğitimde BT kullananlara son teknolojiler hakkında bilgi ve eğitim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu alan E-Öğrenme Tasarımı, Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim, BT ve Öğretim, Okullarda Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı, Çokluortam Tasarım ve Geliştirilmesi, Eğitim Teknolojisi Çalışmaları, İnsan Bilgisayar Etkileşimi Tasarımı, Web Programlamaya Giriş, Bilgisayar Etkileşimli Görsel Tasarım ve Animasyon, VB ile Programlama, Veri Yapıları ve Algoritmalara Giriş, Veri Modelleme ve İlişkisel Veritabanları, Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı, Bilgi Teknolojilerinde Proje Yönetimi  derslerini içermektedir. 

Tezli program seçeneğinde, öğrencilerin en az beş tanesi aşağıda verilen sınırlı seçmeli dersler listesinden olmak üzere toplam yedi ders (21 kredi) ile tez çalışmalarına yön verecek bir seminer dersi alması ve bir yüksek lisans tezi hazırlayarak jüri önünde savunması gerekmektedir. Tezsiz program seçeneğinde ise, en az yedi tanesi yine aşağıda verilen sınırlı seçmeli dersler listesinden olmak üzere on (30 kredi) ders alınması ve bir proje çalışmasının tamamlanıp, sonuçlarının bir rapor halinde sunulması gerekmektedir. Her iki seçenekte de, listeden alınmayan dersler Fen Bilimleri Enstitüsünce önerilen ve öğrencinin danışmanı tarafından uygun görülen dersler arasından seçilmelidir.