Burslar ve Ücretler

2013-2014 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI GİRİŞ BURSLARI

1- ÖSYS BURSLARI:

Bahçeşehir Üniversitesi lisans programlarına 2013-2014 akademik yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir :

Tam Burs: her bir öğretim dönemi için açıklanan öğrenim ücretinin tamamından muafiyet
%50 Burs: her bir öğretim dönemi için açıklanan öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet

BURS YÜKSELTME VE EK BURS OLANAKLARI

2013-2014 akademik yılında ÖSYM tarafından belirlenen koşullara haiz adaylara tanınan ve “ÖSYM bursu” adıyla anılan bursu almaya hak kazanarak lisans programlarına  tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve aşağıda belirlenen ÖSYS başarı koşullarını sağlayan öğrenciler ÖSYM bursu yanında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanan ve aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar.  Söz konusu burs Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ihtiyari olarak verilen ek bir burs olup, Bahçeşehir Üniversitesi, bursa hak kazanma koşullarını, verilecek burs sayısını ve miktarını, burs kazanma ve kaybetme koşullarını dilediği gibi düzenleme ve değiştirme hakkını haizdir. İhtiyari olarak verilen bu ek burs, verilen kişiler açısından hiçbir surette kazanılmış hak yaratmaz.

 
1-ÖSYS yerleştirme puanında ve yerleştiği bölümün ilgili LYS puan türünde İlk 100’e girenlere; yemek(*) ve kitap bursu (**) ile aylık 1.000 TL tutarında nakit destek (***) veya Washington DC’de veya Toronto’da hazırlık sınıfı okuma şansı(****)
2-ÖSYS yerleştirme puanında ve yerleştiği bölümün ilgili LYS puan türünde 101-1.000’e girenlere; yemek ve kitap bursu ile aylık 600 TL tutarında nakit destek veya Washington DC’de veya Toronto’da hazırlık sınıfı okuma şansı.
3- ÖSYS yerleştirme puanında ve yerleştiği bölümün ilgili LYS puan türünde 1.001-2.000’e girenlere;  yemek ve kitap bursu ile aylık 400 TL tutarında nakit destek, BAU yurtdışı Kampuslarında bir dönem eğitim imkânı sağlanır.(*****)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*)Yemek bursu için 160 TL değerinde aylık yemek desteği sağlanır.

(**)Kitap bursu; güz ve bahar dönemleri başlarında verilecek 250 TL değerinde hediye çekini kapsar.

(***)Nakit burs ve yemek desteği Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle sağlanır.
(****) ÖSYS’de 1-100 ve 101-1000 arasında derecesi olan ve BAU Washington ve Toronto kampusların da eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama, eğitim ve ulaşımı kapsamakta olup öğrenci iaşesi ve sair harcamaları kendisine aittir.

(*****) ÖSYS’de 1001-2000 arasında derecesi olan ve yurtdışı kampusların da eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama ve eğitimi kapsamakta olup öğrenci iaşesi, ulaşım ve sair harcamaları kendisine aittir.

(******) İlk 100, ilk 1000 ve ilk 2000 burslarını hak kazanan öğrencilerin yerleştikleri bölümün puan türünde olmak üzere yerleştirme puanında ÖSYM sonuç karnesinde Y-MF, Y-TM, Y-TS ve Y-DİL-1 puanında ilgili dereceleri kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu burslara, ek puan dereceleri, YGS yerleştirme puanları ve yerleştiği bölümüm puanı dışında başka puan türlerindeki dereceler dahil değildir.

 

2- ULUSLARARASI DİPLOMA (IB, Abitur, SAT, MATURA, MATURİTA, Fransız Bakaloryası vb) BAŞARISINA SAHİP OLANLARA (*)

(*) Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) Sahip Olanlar

• IB diploma notu 32 ve üzeri olanlar
• ABITUR diploma notu 2,3 veya daha iyi olanlar
• MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlar
• MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlar
• Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) olanlar
SAT notu; aynı yıla ait olmak üzere 4 testten 1800 ve üstü skor alanlar.

1- Burssuz kontenjandan yerleştirilen öğrencilere %25 burs muafiyeti sağlanır.
2- %50 Burslu kontenjandan yerleştirilen öğrencilerin kalan %50 öğretim ücretleri üzerinden %25 burs muafiyeti sağlanır.
3-Tam Burslu kontenjandan yerleştirilenlere öğrenim ücretinden tam muafiyete ek olarak, BAU yurtdışı kampuslarının yönetimce belirlenecek herhangi birinde yaz okullarından “1” kez faydalanma  imkânı sağlanır.

(*) Uluslar arası diploma derecesi olan, ÖSYS’de BAU’ya tam burslu yerleşen ve yurtdışı kampusların da eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama ve eğitimi kapsamakta olup öğrenci iaşesi, ulaşım ve sair harcamaları kendisine aittir.

GİRİŞ BURSU SÜRE VE DEVAMGİRİŞ BURSU SÜRE VE DEVAM

  • Burslar karşılıksızdır; toplam yedi akademik yıl, öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
  • Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencinin bursu sona erer.
  • ÖSYM bursu dışındaki diğer burslar yönetmelikle belirlenen kurallara göre düzenlenir.

YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ VE ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL BURSLARI

1-Bahçeşehir Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal, burslu ya da burssuz ayırt edilmeksizin  koşulları sağlayan tüm öğrencilere karşılıksız burs verilir.

2. Herhangi bir bölümde tam burslu olarak öğrenimine devam eden öğrenciler başka bir bölüme yatay geçiş yaptıklarında; geçiş yaptıkları bölümdeki burs oranları ÖSYM giriş yılındaki taban puana göre hesaplanır. Öğrenci tam burslu geçmek isterse geçiş yaptığı bölümün tam burslu taban puanına eşit ya da daha yüksek olması gerekmektedir. Öğrencinin ilgili yıldaki ÖSYM puanı geçtiği bölümde %50 burslu taban puana eşitse öğrenciye %50 burs sağlanır. Eğer öğrencinin ilgili ÖSYM puanı burssuz bölümün taban puanına eşit veya düşükse öğrenci geçiş yaptığı bölümde burssuz eğitim alır. sahip olmaları gerekmektedir.

ÜCRETLER

2013-2014 Yılı Öğrenim Ücretleri (Lisans)

FAKÜLTE ÜCRET TAKSİTLİ
Tıp Fakültesi Programları ve Bunların İngilizce Hazırlık Programları 42.750 45.000
2013-2014 Eğitim Dönemi Kayıt Olacak Mühendislik Fakültesi Programları ve Hazırlık Programları 29.150 30.700

2013-2014 Eğitim Dönemi Kayıt Olacak Mühendislik Fakültesi Programları ve Hazırlık Programları Hariç Tüm Lisans ve Bunların Hazırlık Programları

26.700 28.100
2013 - 2014 Eğitim Dönemi Öncesi Kayıt Olan Tüm Lisans ve Bunların Hazırlık Programları 26.700 28.100
Meslek Yüksek Okulu  14.400 15.200

2013-2014 Yılı Öğrenim Ücretleri (Yüksek Lisans)

Fen Bilimleri Enstitüsü Program Ücretleri için Tıklayınız

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Program Ücretleri için Tıklayınız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Program Ücretleri için Tıklayınız

22-4-2014 10:38 tarihinde güncellendi.